Praca żurawia przy złych warunkach atmosferycznych

Żurawie wieżowe to urządzenia dźwignicowe przeznaczone do transportu bliskiego ładunków o ekstremalnie dużym ciężarze. Niestety ze względu na gabaryty i specyfikę pracy są narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, w związku z czym stan pogody może wpływać na bezpieczeństwo pracy żurawia – wiatr, temperatura, widoczność i wyładowania atmosferyczne to czynniki, które zawsze muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem dźwignicy. Dowiedz się więcej na temat  bezpieczeństwa pracy na żurawiach wieżowych w trudnych warunkach atmosferycznych.

Praca żurawia przy złych warunkach atmosferycznych

Praca żurawia a warunki atmosferyczne

Żurawie wieżowe wykorzystywane są w realizacji najbardziej złożonych projektów budowlanych, których wysokość sięga niekiedy nawet stu metrów. W związku z tym kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy z tymi urządzeniami dźwignicowymi mają panujące warunki atmosferyczne.

Podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu pracy z wykorzystaniem żurawia należy mieć na uwadze przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Ponadto należy stosować się również do informacji podanych przez producenta urządzenia, które mówią o tym, w jakich warunkach może pracować żuraw – wiatr to szczególny czynnik, który należy kontrolować podczas pracy dźwignicy.

Sprawdź nasza ofertę: Żurawie wieżowe Liebherr na wynajem

 

Dopuszczalna prędkość wiatru przy pracy żurawia

Praca żurawia a prędkość wiatru – to zagadnienie ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń. Co mówią przepisy o pracy żurawia w czasie silnego wiatru?

  • Dopuszczalna prędkość wiatru przy pracy żurawia to 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych.
  • W innych przypadkach maksymalna prędkość wiatru przy pracy żurawia nie może w porywach przekraczać 15 m/s, chyba że producent urządzenia określił inne wartości.

Interesuje Cię zakup żurawi? Sprawdź naszą ofertę: Sprzedaż i wynajem żurawi wieżowych Potain

Temperatura a praca żurawia wieżowego

Na bezpieczeństwo obsługi żurawia oraz komfort pracy operatora wpływ ma również temperatura powietrza oraz temperatura panująca wewnątrz kabiny. Rozporządzenie mówi o tym, że obsługa żurawia jest niedopuszczalna przy temperaturze poniżej 18 i powyżej 28 stopni Celsjusza wewnątrz kabiny.

Istnieje również dolna granica temperatury powietrza, w jakiej mogą pracować poszczególne urządzenia. Wartość ta jest określana przez producenta i powinna znaleźć się w dokumentacji technicznej dźwigu. Najczęściej oscyluje ona wokół temperatury od -15 do -25 stopni Celsjusza.

Do realizacji inwestycji potrzebujesz żurawi o różnych parametrach technicznych? Sprawdź: Wynajem żurawi wieżowych Wrocław

Zabezpieczenie żurawia na czas silnego wiatru

Jeżeli z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości wiatru praca żurawia musi zostać przerwana, urządzenie należy właściwie zabezpieczyć. Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie silnych podmuchów wiatru są właściwy montaż i zakotwiczenie dźwigu. W czasie zabezpieczania dźwigu na czas silnych podmuchów należy koniecznie pamiętać o:

  • zwolnieniu hamulców,
  • solidnym obciążeniu dźwigu,
  • ustawieniu wysięgnika w kierunku z wiatrem,
  • podniesieniu haka bez żadnego obciążenia,
  • umiejscowienie haka możliwie jak najbliżej ramienia dźwigu.

Obracający się wysięgnik żurawia w czasie wiatru nie powinien nikogo niepokoić. W ten sposób konstrukcja maszyny nie stawia oporu, ale poddaje się sile wiatru, dzięki czemu jest mniej narażona na przewrócenie się niż stawiająca opór konstrukcja z zaciągniętym hamulcem i wysięgnikiem ustawionym w pozycji, w której stawia on opór wiatrowi.

Jednymi z warunków bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem żurawia jest są jego właściwy montaż oraz zakotwiczenie. Więcej o montażu urządzeń dźwignicowych tego typu dowiesz się z innego artykułu na blogu Dźwigmar. Sprawdź: Jak przebiega montaż i demontaż żurawia wieżowego?

Praca żurawia w czasie burzy

Pracę przy obsłudze żurawi wieżowych należy niezwłocznie przerwać w przypadku otrzymania komunikatu o zbliżającej się burzy bądź zauważenia wyładowań atmosferycznych.

Niezwykle ważne w kontekście bezpieczeństwa jest zachowanie w czasie burzy. Jeżeli znajdzie się w bezpośrednim pobliżu miejsca, gdzie do pracy wykorzystywane są żurawie, operatorzy znajdujący się w kabinie nie powinni jej opuszczać. Znajdując się wewnątrz, są izolowani od prądu elektrycznego. Natomiast schodząc po drabinie, są narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo, ponieważ w momencie uderzenia pioruna w dźwig nie są w żaden sposób chronieni przed porażeniem. W czasie burzy wzmaga się też prędkość wiatru – praca dźwigu mogłaby być zatem szczególnie niebezpieczna.

Dowiedz się więcej na temat bezpiecznej i zgodnej z zasadami bezpieczeństwa pracy żurawi wieżowych: Udźwig żurawia – czym jest ten parametr i od czego zależy?

Widoczność a praca żurawia

Wraz z burzą bardzo często dochodzi też do ograniczenia widoczności ze względu na intensywnie padający deszcz. W związku z tym zachodzi dodatkowe ryzyko związane z kolizyjnymi kursami różnych żurawi wykorzystywanych do realizacji inwestycji. Ta sama sytuacja może wystąpić na przykład przy gęstej mgle. Wówczas konieczna jest niezakłócona współpraca sygnalisty, hakowego i operatora.

Gdzie zgłaszać naruszenia zachowania przepisów bezpieczeństwa pracy na żurawiach?

Instytucją odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy obsłudze żurawi wieżowych jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Interesuje Cię zakup dźwigu? Sprawdź: Sprzedaż żurawi Wrocław

Obowiązujące rozporządzenie daje operatorowi prawo odmowy wykonywania pracy przy obsłudze żurawia jeśli istnieje realne zagrożenie wynikające m.in. ze złych warunków atmosferycznych lub nieprawidłowego stanu technicznego dźwigu.

Podobne wpisy