Udźwig żurawia – czym jest ten parametr i od czego zależy?

Dźwigmar » Blog » Udźwig żurawia – czym jest ten parametr i od czego zależy?

Żurawie wieżowe to urządzenia dźwignicowe, dzięki którym możliwe jest realizowanie najbardziej złożonych i okazałych inwestycji budowlanych. W zależności od wielkości i specyfiki budowanego obiektu konieczne jest wykorzystanie żurawi o różnych parametrach technicznych. Jednym z kluczowych jest udźwig żurawia. Z wpisu dowiesz się, co określa ten parametr, od czego zależy maksymalny udźwig maszyny, jakie ma znaczenie na placu budowy i co należy uwzględnić przy obliczaniu maksymalnego ładunku, jaki może przenosić dany żuraw.

Udźwig żurawia – czym jest ten parametr i od czego zależy?

Czym jest udźwig żurawia?

Żurawie wieżowe to urządzenia przeznaczone do przenoszenia ładunków o dużej masie. Każdy z dźwigów ma jednak swoje ograniczenia, których należy bezwzględnie przestrzegać ze względu na sprawność urządzenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo osób pracujących na budowie, a także okolicznej infrastruktury i mienia.

Udźwig żurawia to największa masa ładunku, jaka może być podnoszona przez żuraw w czasie jego pracy z zachowaniem wszystkich warunków wytrzymałościowych, stateczności i bezpieczeństwa pracy. Parametr ten stanowi wartość zmienną, zależną od zmieniającego się wysięgu żurawia. Poprzez określenie udźwigu producent urządzenia udziela informacji, do jakiej masy przenoszonego ładunku żuraw będzie pracować prawidłowo.

Potrzebujesz do realizacji inwestycji żurawi o konkretnym udźwigu? Odwiedź naszą ofertową stronę Wynajem żurawi Wrocław. Na stronie znajduje się tabela udźwigów żurawi z naszego parku maszynowego, która uwzględnia maksymalny udźwig wszystkich dostępnych w naszej firmie urządzeń, co znacznie ułatwia wybór typu żurawia właściwego do realizacji danego projektu budowlanego.

Jeśli interesuje Cię zakup dźwigu o wybranych parametrach, zapraszamy do odwiedzenia strony Sprzedaż żurawi wieżowych Wrocław.

 

Od czego zależy udźwig żurawia?

Żurawie wieżowe to złożone urządzenia dźwignicowe, których parametry techniczne zależą od wielu czynników. Jednym z czynników, które wpływają na maksymalny udźwig żurawia są długość konstrukcji zamontowanego wysięgnika i długość wysięgu czyli odległość pozioma od osi obrotu do pionowej osi urządzenia ładunkowego. Istotnym elementem jest również wartość momentu udźwigu, czyli ciężar ładunku zawieszonego na konkretnym wysięgu żurawia. Pod uwagę należy wziąć też:

  • masę własną urządzenia (to, ile waży żuraw będzie istotnie wpływało na maksymalny ładunek, który może podnieść);
  • kąt nachylenia wysięgnika (dla żurawi z wysięgnikiem wychylnym, ale również poziomym, jeśli wysięgnik zostanie zamontowany zadarty pod kątem);
  • rodzaj wykorzystanego olinowania;

W czasie eksploatacji urządzenia dźwignicowego należy regularnie przeprowadzać serwis żurawi dźwigowych oraz przeglądy, których celem jest wykrycie ewentualnych usterek i potwierdzenie sprawności technicznej urządzeń. Przenoszenie ładunków wykraczających poza maksymalny udźwig żurawia może skutkować mniej lub bardziej poważnymi uszkodzeniami, które mogą zakończyć się poważnymi wypadkami na budowie.

 

Jakie znaczenie ma maksymalny udźwig żurawia?

Udźwig żurawi wieżowych to jeden z kluczowych parametrów, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze urządzeń dźwignicowych do realizacji danych inwestycji budowlanych, a także organizacji pracy. Udźwig żurawia jest ściśle zależny od jego wysięgu (zależności są odwrotnie proporcjonalne – zasadniczo im większy jest wysięg urządzenia dźwignicowego, tym mniejszy będzie jego udźwig). Między innymi dlatego wybór właściwego dźwigu powinien być skrupulatnie przemyślany z uwzględnieniem zapotrzebowania i parametrów dostępnych urządzeń.

Od wyboru żurawia wieżowego z właściwymi udźwigiem zależy to, czy urządzenie sprosta postawionym zadaniom i zapewni wymagane bezpieczeństwo pracy.

Zobacz też: Kto zajmuje się obsługą żurawi?

 

Obliczanie udźwigu żurawia

Obliczanie udźwigu żurawia leży po stronie producenta, który powinien odpowiednie informacje przedstawić w specyfikacji technicznej danego urządzenia. Z kolei po stronie użytkownika leży obowiązek stosowania się do nich pod groźbą kar wydawanych przez odpowiednie instytucje nadzorujące. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że udźwig żurawi wieżowych pomniejsza się o masę dodatkowego osprzętu, do którego nie zalicza się masy urządzeń niezdejmowalnych.

Bezpieczne zastosowanie żurawi wieżowych zależy m.in. właśnie od uwzględniania parametrów technicznych podczas transportu bliskiego. Maksymalny udźwig urządzenia dźwignicowego to jeden z kluczowych parametrów, który określa bezpieczny zakres masy transportowanych ładunków.

Sprawdź także ofertę  Żurawi Potain

Podobne wpisy