Najczęstsze usterki żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe to złożone urządzenia, które są przeznaczone do przenoszenia ładunków o dużych gabarytach i masie. Stąd zapewnienie bezpieczeństwa pracy na budowie wymaga regularnego serwisowania żurawi, ponieważ techniczne usterki mogą stwarzać realne ryzyko dla wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Poznaj najczęściej występujące usterki żurawi wieżowych, dowiedz się, jakie są ich przyczyny, jak przebiega naprawa dźwigów budowlanych oraz jakie badania techniczne są wymagane, aby żuraw mógł być wykorzystywany w pracy na budowie.

Budowa Arkop - źuraw Dźwigmar 2

 

Sprawność techniczna żurawi wieżowych a bezpieczeństwo na budowie

Żurawie wieżowe to urządzenia dźwignicowe przeznaczone do transportu bliskiego ładunków o dużych gabarytach. Dzięki nim możliwe jest realizowanie ekstremalnych projektów budowlanych. Tak okazałe urządzenia dźwignicowe mogą niestety nieść równie duże ryzyko wypadku przy pracy, zwłaszcza jeśli ich stan techniczny pozostawia wątpliwości. Katastrofy budowlane z udziałem żurawi wieżowych mogą nieść bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie, dlatego serwisowanie urządzeń dźwignicowych i eliminowanie ewentualnych usterek są tak ważne.

Potrzebujesz wysokiej klasy żurawi do realizacji różnych inwestycji budowlanych? Sprawdź: Żurawie wieżowe Liebherr na wynajem

 

Jakie są najczęstsze usterki żurawi wieżowych?

Usterki, którym ulegają żurawie wieżowe w większości przypadków wynikają z eksploatacji tych urządzeń. Szczególnie nieprawidłowe użytkowanie dźwignic może skutkować wystąpieniem awarii, która uniemożliwi bezpieczne przenoszenie ładunków na budowie. Najczęstsze usterki występujące w żurawiach wieżowych to np.:

  • uszkodzenia w obrębie konstrukcji nośnej żurawia;
  • awarie części ruchomych, np. ramion czy podnośników;
  • wadliwe funkcjonowanie urządzeń sterowniczych;
  • dysfunkcje urządzeń kontrolnych;
  • usterki mechanizmów odpowiedzialnych za poruszanie dźwignicą;
  • awarie układu hydraulicznego (wewnętrzne i zewnętrzne wycieki);
  • wszelkiego rodzaju inne uszkodzenia mechaniczne.

W razie wystąpienia awarii w czasie eksploatacji żurawia operator powinien bezwzględnie przerwać pracę i odpowiednio zabezpieczyć żuraw.

Szukasz żurawia o konkretnych parametrach i specyfikacji? Sprawdź naszą ofertę: Sprzedaż i wynajem żurawi wieżowych Potain

 

Przyczyny usterek żurawi wieżowych

Jak już wspomniano, do usterek żurawi wieżowych najczęściej dochodzi wskutek nieprawidłowej eksploatacji urządzeń. Częstym problemem są awarie wysięgników, ram konstrukcyjnych i masztów, a wynikają one zazwyczaj z nadmiernego obciążenia dźwignicy. Inną przyczyną mogą być trudne warunki pracy, które prowadzą m.in. do uszkodzenia układu hydraulicznego. Wspomnieć należy też o czynniku ludzkim – ewentualne błędy operatorskie, wynikające np. z nieuwagi lub braku koncentracji często są przyczyną uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych np. kolizją z innym żurawiem.

Zrealizuj każdą inwestycję dzięki żurawiom od firmy Dźwigmar. Sprawdź: Wynajem żurawie wieżowych Wrocław

 

Jak przebiega naprawa dźwigów budowlanych?

Właściwy sposób naprawy usterek żurawi wieżowych zależy oczywiście od rodzaju awarii oraz charakterystyki urządzenia. Jednak niezależnie od występującego problemu cały proces zawsze przebiega według podobnego schematu, którego celem zapewnienie skuteczności i bezpieczeństwa wykonywanych prac.

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy parametrów granicznych (resursu) w celu dokonania oceny stanu technicznego żurawia i zidentyfikowania usterek. Następnie konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją i wynikami specjalistycznych badań technicznych. Na ich podstawie ustala się przyczynę usterki i planuje działania naprawcze.

Przed wykonaniem właściwych czynności naprawczych należy przygotować projekt techniczny naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów / podzespołów żurawia. Po dokonaniu naprawy konieczne jest przedstawienie dokumentacji ponaprawczej, która musi być odebrana przez UDT.

Twoja firma potrzebuje żurawia na własność? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Sprzedaż Żurawi Wrocław

 

Niezbędne badania techniczne żurawi wieżowych

Przed rozpoczęciem eksploatowania żurawi wieżowych konieczne jest zapewnienie, że urządzenia są dopuszczone do pracy. Potwierdzają to konkretne badania techniczne.

Zobacz też: Kto zajmuje się obsługą żurawi?

Jakie badanie techniczne są wymagane, aby żurawie wieżowe mogły być dopuszczone do pracy?

  • badania eksploatacyjne – należy wykonywać je w terminie wynikającym z bieżących potrzeb podmiotu eksploatującego urządzenia;
  • badania okresowe – dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, w terminach określonych dla danego rodzaju urządzenia;
  • badania poawaryjne i powypadkowe – przeprowadza się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją, prowadzone są w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrożenia.

Zobacz też: Praca żurawia przy złych warunkach atmosferycznych

Urządzenie przedstawione do badania powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji. Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badania, przygotowania miejsca i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń. Badanie żurawia przeprowadzane u eksploatującego jest wykonywane w obecności: eksploatującego lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz konserwatora i operatora. Konserwator / operator powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji / obsługi danego urządzenia.