Jak przebiega montaż i demontaż żurawia wieżowego?

Dźwigmar » Blog » Jak przebiega montaż i demontaż żurawia wieżowego?

Żurawie wieżowe są dzisiaj typowym elementem miejskiego krajobrazu, a ich obecność to znak, że właśnie powstaje nowy obiekt architektoniczny, np. apartamentowiec, biurowiec, szkoła, przedszkole, budynek przemysłowy czy drapacz chmur. Widok żurawi nie dziwi nikogo, jednak montaż tych ogromnych urządzeń często rodzi wiele pytań, wydaje się bardzo skomplikowany i trudny. Dowiedz się więc, jak przebiega montaż żurawia wieżowego w zależności od jego typu, a także jak demontuje się te wielkie maszyny po zakończeniu ich eksploatacji przy realizacji danej inwestycji.

Żuraw montaż

Montaż żurawia wieżowego – precyzja i dopasowanie gwarancją bezpieczeństwa

Montaż żurawia wieżowego musi przebiegać zgodnie z wszelkimi standardami i normami bezpieczeństwa oraz uwzględniać parametry urządzenia. Jest to niezwykle istotne, ponieważ wpływa na jakość i tempo robót budowlanych, a także stanowi o bezpieczeństwie wszystkich osób pracujących i przebywających na terenie budowy oraz całej infrastruktury stawianego obiektu.

Montowanie żurawia w sposób niedbały i niezgodny ze sztuką może być bezpośrednią przyczyną katastrofy budowlanej. Rozwiązaniem kosztochłonnego wyzwania, jakim jest montaż dźwigu budowlanego, może być wybór metody, za pomocą której finansuje się żurawie wieżowe – wynajem dźwigów w firmie Dźwigmar nie tylko umożliwia użytkowanie tej niezwykle przydatnej maszyny na budowie, ale też obejmuje profesjonalny montaż żurawi wieżowych wraz z transportem urządzenia na miejsce realizacji inwestycji.

Montaż żurawi wieżowych – podstawa kluczowym elementem bezpieczeństwa

Montaż żurawia wieżowego rozpoczyna się od posadowienia na gruncie. Funkcję portalu pełni podstawa krzyżowa bądź kotwa fundamentowa. Podstawa musi być zamontowana na nośnym i zwartym gruncie, ważnym elementem jest jej wypoziomowanie i ustabilizowanie. Przy okazji montażu żurawia na kotwie traconej konieczne jest jej zalanie w betonowym fundamencie, który pełni funkcję balastu występującego na podstawie krzyżowej w postaci bloków betonu u dołu konstrukcji.

Dopiero po precyzyjnym wykonaniu wszystkich tych czynności przechodzi się do montażu kolejnych elementów konstrukcji wieży za pomocą żurawia samojezdnego.

Wielka maszyna – drobne detale

W podnoszeniu kolejnych elementów konstrukcji wieży na odpowiednią wysokość niezbędny jest żuraw kołowy. Jednakże nie da się wykonać montażu żurawia wieżowego bez precyzyjnej pracy wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być przez nich niezwykle dokładnie dopasowane i scalone. Istotna jest nawet ilość smaru na połączeniach poszczególnych elementów. W czasie poruszania się maszyna nie może skrzypieć, musi poruszać się cicho i płynnie, bez żadnych komplikacji. Nawet najmniejsza niedokładność może doprowadzić do katastrofy budowlanej i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa infrastruktury.

Montaż żurawia wieżowego dolnoobrotowego

Przy realizacji różnych typów inwestycji budowlanych wykorzystuje się żurawie wieżowe różniące się parametrami i specyfikacją. W pierwszej kolejności omówmy żurawie dolnoobrotowe, czyli takie dźwigi budowlane, w których ruch obrotowy odbywa się poprzez obrót całej wieży wraz z wysięgnikiem i częścią balastowaną. Dolnoobrotowe żurawie na sprzedaż także dostępne są w naszej ofercie.

Montaż dźwigu wieżowego dolnoobrotowego odbywa się zgodnie z kolejnymi krokami:

 • żuraw transportowany jest na plac budowy ciężkim pojazdem, np. ciągnikiem siodłowym;
 • wjeżdża na stanowisko pracy na własnych osiach transportowych lub przy użyciu żurawia pomocniczego stawiany jest w wyznaczonym miejscu;
 • w dalszej kolejności dokonuje się rozstawienia podpór;
 • następnie konieczne jest wypoziomowanie żurawia dolnoobrotowego;
 • kolejnym etapem montażu żurawia dolnoobrotowego jest ustawienie wieży do pionu;
 • później należy przejść do zabalastowania przeciwwagi, umożliwiającej zachowanie stabilności przy podnoszeniu i przenoszeniu ekstremalnie ciężkich ładunków;
 • na finalnym etapie montażu żurawia budowlanego dolnoobrotowego dokonuje się podniesienia wieży i rozłożenia wysięgnika metodą hydrauliczną (z wykorzystaniem siłowników) bądź mechaniczną (z wykorzystaniem teleskopów lub lin i wielokrążków).

Montaż żurawia wieżowego górnoobrotowego

Innym typem żurawi są żurawie górnoobrotowe. W przypadku tego typu dźwigów wieża pozostaje nieruchoma, natomiast mechanizm obrotu odbywa się górną częścią dźwigu, zawierającą ramię wysięgnika, przeciwysięgnik i kabinę operatorską. Jak krok po kroku przebiega montaż tych urządzeń dźwignicowych?

 • Na plac budowy żuraw przywożony jest w częściach.
 • Na przygotowanym wcześniej podłożu dokonuje się rozłożenia podstawy dźwigu.
 • Następnie montowana jest wieża, która w przypadku tego typu urządzeń najczęściej składa się z wielu pojedynczych elementów o różnej długości.
 • Wieża o wymaganej wysokości musi być stabilnie przymocowana do podstawy.
 • Następnie dokonuje się montażu balastu centralnego (najczęściej w postaci betonowych płyt lub bloków).
 • Kolejny etap montażu dźwigu wieżowego to nałożenie na wieżę obrotnicy i przeciwwysięgnika.
 • Montażu wysięgnika dokonuje się na ziemi, a następnie złożony już wysięgnik jest unoszony do góry.
 • Po uniesieniu wysięgnika na właściwą wysokość dokonuje się jego montażu do obrotnicy.
 • Ostatnim etapem jest regulacja wyłączników przeciążeniowych i krańcowych.

Zobacz też: Co to jest resurs żurawia wieżowego?

Jak przebiega demontaż żurawia?

Do demontażu żurawia wieżowego często używana jest specjalna klatka, którą mocuje się do wieży. Przy jej pomocy można dokonywać demontażu kolejnych elementów masztu o tej samej i powtarzalnej długości. Prawidłowy demontaż wymaga od robotników wybicia bolców, które trzymają konstrukcję. Wówczas cała struktura utrzymuje się w pionnie wyłącznie za sprawą siły grawitacji, dlatego demontaż dźwigu może odbywać się wyłącznie przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Zobacz też: Klasyfikacja i parametry żurawi wieżowych

Jak przebiega demontaż kolejnych elementów żurawia wieżowego?

Klatka przymocowana jest do dolnej części wieży, dzięki czemu siłownik hydrauliczny może unosić znajdujące się u góry części dźwigu. Położony najwyżej segment wieży zostaje w ten sposób uwolniony i może być wysunięty na bok. Wówczas cały jego ciężar spoczywa na siłowniku. W ten sposób górna część żurawia zostaje opuszczona na dół.

Procedurę tę powtarza się kilkukrotnie, aż każdy kolejny element konstrukcji dźwigu zostanie zdemontowany i opuszczony.

Oczywiście górnoobrotowy żuraw wieżowy można również zdemontować w klasyczny sposób tylko i wyłącznie za pomocą samojezdnego żurawia pomocniczego odwracając kolejność wykonywanych podczas montażu czynności.

Sprawdź także ofertę  Żurawi Liebherr

Podobne wpisy