Kto zajmuje się obsługą żurawi?

Jednym z zawodów, których wykonywanie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością jest praca operatora żurawia wieżowego czyli osoby zajmującej się obsługą dźwigu budowlanego i realizującej prace na wysokościach. W przypadku zaistnienia potrzeby wynajmu bądź zakupu żurawia wieżowego, musimy liczyć się z koniecznością zatrudnienia specjalisty obsługującego tę niemałą maszynę, który posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do tego rodzaju pracy.

Żuraw budowlany

Kim jest operator żurawia?

Operator żurawia to osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia dźwignicowego. Zazwyczaj tego typu sprzęt jest wykorzystywany na budowie, ale też w obiektach przemysłowych, kolejowych i tartacznych.

Dokładniejszy opis stanowiska znajdziemy w klasyfikacji zawodów i specjalności, gdzie operator żurawia wieżowego występuje pod numerem 834317. Opis brzmi następująco:

Operator żurawia wieżowego przemieszcza tym urządzeniem ładunki w pracach przeładunkowych, montażowych i transportowych. Praca operatora żurawia wieżowego to zespół działań, których celem jest bezpieczne przemieszczanie ładunków w obrębie składowisk, miejsc robót lub środków transportu[1].

Kto może zostać operatorem żurawia?

Jak czytamy w wymienionej klasyfikacji: Kandydat do pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego powinien posiadać dobry stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania zawodu, w tym wypadku zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. O kursach piszemy niżej, a od siebie dodajemy jeszcze wskazówki co do tego, jakie kompetencje miękkie i cechy charakteru przydają się w takiej pracy.

Jakie kursy zdać, aby zostać operatorem żurawia?

Praca operatora dźwigu może być realizowana po odpowiednim przeszkoleniu i zdaniu egzaminu. Zdarza się, że firmy, które oferują wynajem żurawi wieżowych zapewniają takie kursy swoim pracownikom. Trwają one kilka dni i obejmują 35 godzin nauki (zgodnie z wymogami UDT). Zdanie egzaminu przed komisją urzędową oznacza otrzymanie uprawnień do pracy operatora żurawia. Są one ważne przez 5 lat.

Szkolenie obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i praktycznych. Można częściowo przygotować się samemu do zdania egzaminu, zaczynając od czytania różnych publikacji, np. Co to jest żuraw wieżowy? Poznaj specyfikę, zastosowanie i sposób montażu żurawi.

Bezpieczeństwo – konkretne wytyczne dla operatorów żurawi

Obowiązujące w Polsce rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147) precyzyjnie określa, kto może wykonywać zawód operatora, sygnalisty czy hakowego. Traktuje też o tym, jakich procedur należy przestrzegać w miejscu pracy i co zrobić, gdy dojdzie do awarii. Warto zapoznać się z całym dokumentem, a szczególnie z najważniejszymi punktami dotyczącymi listy zachowań niedopuszczalnych, a także prowadzenia i uzupełniania książki dyżurów.

Kompetencje miękkie operatora żurawia

Do pracy operatora dźwigu trzeba też posiadać odpowiednie cechy charakteru. Bardzo duże znaczenie mają predyspozycje do dokładności i staranności. Precyzja w pracy z dużymi ciężarami przenoszonymi często na duże wysokości, to podstawa, która gwarantuje nie tylko sprawne wykonanie prac i ich wysoką jakość, ale również bezpieczeństwo. Niezbędne w pracy dźwigowego jest również poczucie odpowiedzialności, komunikatywność, cierpliwość, bezkonfliktowość i troska o bezpieczeństwo. Praca operatora może być niebezpieczna, wymaga uwagi, ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo własne, osób przebywających w pobliżu miejsca pracy dźwigu, samej maszyny, a także całego otoczenia czyli środowiska pracy. Ponadto, osoba, która obsługuje żurawie musi być otwarta na współpracę z klientem, posiadać umiejętność pracy zespołowej. Nie może bać się wysokości. W pokonaniu naturalnego strachu pomoże odpowiednie nastawianie, wiedza i garść faktów m.in. z publikacji: Dlaczego żuraw wieżowy się nie przewraca?

Co obejmuje praca operatora żurawia wieżowego?

Zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa operator żurawia wieżowego to osoba bezpośrednio siedząca za sterami urządzenia. Rzadko pracuje on sam, a raczej w zespole. Kto go tworzy? Oprócz operatora dźwigu także sygnalista odpowiedzialny za przekazywanie komunikatów między operatorem i hakowym oraz hakowy – zaczepiający i odczepiający ładunki.

W klasyfikacji zawodów, o której pisaliśmy wyżej, wyszczególniona jest cała lista zadań dla operatora żurawia. Zalicza się do nich:

 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem instrukcji obsługi, przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • dobieranie technologii wykonywanych robót;
 • ocenianie warunków atmosferycznych i środowiska pracy żurawia;
 • kontrolowanie stanu technicznego urządzenia i osprzętu;
 • dobieranie właściwych narzędzi pracy i osprzętu;
 • kontrolowanie funkcjonowania ruchów roboczych, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających;
 • obsługiwanie urządzeń sterowniczych;
 • kontrolowanie bezpieczeństwa wykonywanych prac przeładunkowych, w tym wykonywanie manewrów zgodnych z instrukcjami sygnalisty;
 • odbieranie i składowanie wyrobów i materiałów w wyznaczonych strefach;
 • przekazywanie żurawia operatorowi kolejnej zmiany lub zakończenie pracy żurawiem.

Ostatecznie szczegółowy zakres realizowanych czynności zawsze zależy od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem i powinien być regulowany zapisami umowy, jaką między sobą zawarli.

Ile zarabia operator dźwigu w Polsce i jakie zalety ma praca w tym charakterze?

Praca operatora żurawia jest bardzo wymagająca, dlatego zarobki są adekwatne do ponoszonego ryzyka i odpowiedzialności, a także nakładu czasu i natężenia pracy. Oczywiście im dłuższy staż, tym większe doświadczenie operatora a co za tym idzie – wyższe wynagrodzenie. To, ile zarabia operator żurawia zależy też od firmy, w której pracuje i rodzaju zawartej pomiędzy stronami umowy.

Niektórzy operatorzy decydują się szukać pracy za granicą, ale to wiąże się z częstymi i długimi wyjazdami z domu, jak również koniecznością swobodnego porozumiewania się w obcym języku a także znajomości procedur obowiązujących w danym kraju.

Oprócz atrakcyjnych zarobków, do zalet pracy operatora żurawia można wymienić:

 • łatwość w znalezieniu pracy,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez pracę na większych, nowocześniejszych maszynach,
 • możliwość współpracy z różnymi ekipami budowlanymi, realizującymi różnorodne inwestycje, kierownictwem budowy, a co za tym idzie możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych,
 • możliwość pracy w różnych lokalizacjach, w zmiennych warunkach (brak monotonii – po zakończeniu jednego kontraktu można rozpocząć nowy),
 • niezależność oraz prestiż i pewna elitarność pracy operatora, gdyż osób z odpowiednimi uprawnieniami nie ma bowiem w Polsce aż tak wiele,
 • uczucie satysfakcji, że uczestniczyło się w skomplikowanym i ambitnym projekcie budowlanym, dzięki któremu wielu ludzi znalazło swoje wymarzone mieszkanie, apartament czy idealne pomieszczenie biurowe,
 • to o czym rzadko się mówi – piękne widoki, wschody i zachody słońca jakie może podziwiać operator żurawia czy doświadczanie zmiennych warunków atmosferycznych na wysokościach co może być niesamowitym przeżyciem.

Współpraca z Dźwigmar

Zapraszamy do współpracy osoby, posiadające uprawnienia i doświadczenie w pracy operatora żurawia wieżowego. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz dostępny na stronie dzwigmar.pl/praca, mailowo (sekretariat@dzwigmar.pl) lub telefonicznie (71 354 60 52).

[1] Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/834317?p_p_state=pop_up&_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_viewMode=print