Kto zajmuje się obsługą żurawi?

Dźwigmar » Blog » Kto zajmuje się obsługą żurawi?

Jednym z zawodów, których wykonywanie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością jest praca operatora żurawia wieżowego czyli osoby zajmującej się obsługą dźwigu budowlanego i realizującej prace na wysokościach. W przypadku zaistnienia potrzeby wynajmu bądź zakupu żurawia wieżowego, musimy liczyć się z koniecznością zatrudnienia specjalisty obsługującego tę niemałą maszynę, który posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje do tego rodzaju pracy.

Kto zajmuje się obsługą żurawi?

Kim jest operator żurawia?

Operator żurawia to osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia dźwignicowego. Zazwyczaj tego typu sprzęt jest wykorzystywany na budowie, ale też w obiektach przemysłowych, kolejowych i tartacznych.

Dokładniejszy opis stanowiska znajdziemy w klasyfikacji zawodów i specjalności, gdzie operator żurawia wieżowego występuje pod numerem 834317. Opis brzmi następująco:

Operator żurawia wieżowego przemieszcza tym urządzeniem ładunki w pracach przeładunkowych, montażowych i transportowych. Praca operatora żurawia wieżowego to zespół działań, których celem jest bezpieczne przemieszczanie ładunków w obrębie składowisk, miejsc robót lub środków transportu[1].

Kto może zostać operatorem żurawia?

Jak czytamy w wymienionej klasyfikacji: Kandydat do pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego powinien posiadać dobry stan zdrowia i uprawnienia do wykonywania zawodu, w tym wypadku zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. O kursach piszemy niżej, a od siebie dodajemy jeszcze wskazówki co do tego, jakie kompetencje miękkie i cechy charakteru przydają się w takiej pracy.

Jakie kursy zdać, aby zostać operatorem żurawia?

Praca operatora dźwigu może być realizowana po odpowiednim przeszkoleniu i zdaniu egzaminu. Zdarza się, że firmy, które oferują wynajem żurawi wieżowych zapewniają takie kursy swoim pracownikom. Trwają one kilka dni i obejmują 35 godzin nauki (zgodnie z wymogami UDT). Zdanie egzaminu przed komisją urzędową oznacza otrzymanie uprawnień do pracy operatora żurawia. Są one ważne przez 5 lat.

Szkolenie obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i praktycznych. Można częściowo przygotować się samemu do zdania egzaminu, zaczynając od czytania różnych publikacji, np. Co to jest żuraw wieżowy? Poznaj specyfikę, zastosowanie i sposób montażu żurawi.

Bezpieczeństwo – konkretne wytyczne dla operatorów żurawi

Obowiązujące w Polsce rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. 2018 poz. 2147) precyzyjnie określa, kto może wykonywać zawód operatora, sygnalisty czy hakowego. Traktuje też o tym, jakich procedur należy przestrzegać w miejscu pracy i co zrobić, gdy dojdzie do awarii. Warto zapoznać się z całym dokumentem, a szczególnie z najważniejszymi punktami dotyczącymi listy zachowań niedopuszczalnych, a także prowadzenia i uzupełniania książki dyżurów.

Kompetencje miękkie operatora żurawia

Do pracy operatora dźwigu trzeba też posiadać odpowiednie cechy charakteru. Bardzo duże znaczenie mają predyspozycje do dokładności i staranności. Precyzja w pracy z dużymi ciężarami przenoszonymi często na duże wysokości, to podstawa, która gwarantuje nie tylko sprawne wykonanie prac i ich wysoką jakość, ale również bezpieczeństwo. Niezbędne w pracy dźwigowego jest również poczucie odpowiedzialności, komunikatywność, cierpliwość, bezkonfliktowość i troska o bezpieczeństwo. Praca operatora może być niebezpieczna, wymaga uwagi, ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo własne, osób przebywających w pobliżu miejsca pracy dźwigu, samej maszyny, a także całego otoczenia czyli środowiska pracy. Ponadto, osoba, która obsługuje żurawie musi być otwarta na współpracę z klientem, posiadać umiejętność pracy zespołowej. Nie może bać się wysokości. W pokonaniu naturalnego strachu pomoże odpowiednie nastawianie, wiedza i garść faktów m.in. z publikacji: Dlaczego żuraw wieżowy się nie przewraca?

Co obejmuje praca operatora żurawia wieżowego?

Zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa operator żurawia wieżowego to osoba bezpośrednio siedząca za sterami urządzenia. Rzadko pracuje on sam, a raczej w zespole. Kto go tworzy? Oprócz operatora dźwigu także sygnalista odpowiedzialny za przekazywanie komunikatów między operatorem i hakowym oraz hakowy – zaczepiający i odczepiający ładunki.

W klasyfikacji zawodów, o której pisaliśmy wyżej, wyszczególniona jest cała lista zadań dla operatora żurawia. Zalicza się do nich:

 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem instrukcji obsługi, przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • dobieranie technologii wykonywanych robót;
 • ocenianie warunków atmosferycznych i środowiska pracy żurawia;
 • kontrolowanie stanu technicznego urządzenia i osprzętu;
 • dobieranie właściwych narzędzi pracy i osprzętu;
 • kontrolowanie funkcjonowania ruchów roboczych, mechanizmów i urządzeń zabezpieczających;
 • obsługiwanie urządzeń sterowniczych;
 • kontrolowanie bezpieczeństwa wykonywanych prac przeładunkowych, w tym wykonywanie manewrów zgodnych z instrukcjami sygnalisty;
 • odbieranie i składowanie wyrobów i materiałów w wyznaczonych strefach;
 • przekazywanie żurawia operatorowi kolejnej zmiany lub zakończenie pracy żurawiem.

Ostatecznie szczegółowy zakres realizowanych czynności zawsze zależy od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem i powinien być regulowany zapisami umowy, jaką między sobą zawarli.

Ile zarabia operator dźwigu w Polsce i jakie zalety ma praca w tym charakterze?

Praca operatora żurawia jest bardzo wymagająca, dlatego zarobki są adekwatne do ponoszonego ryzyka i odpowiedzialności, a także nakładu czasu i natężenia pracy. Oczywiście im dłuższy staż, tym większe doświadczenie operatora a co za tym idzie – wyższe wynagrodzenie. To, ile zarabia operator żurawia zależy też od firmy, w której pracuje i rodzaju zawartej pomiędzy stronami umowy.

Niektórzy operatorzy decydują się szukać pracy za granicą, ale to wiąże się z częstymi i długimi wyjazdami z domu, jak również koniecznością swobodnego porozumiewania się w obcym języku a także znajomości procedur obowiązujących w danym kraju.

Oprócz atrakcyjnych zarobków, do zalet pracy operatora żurawia można wymienić:

 • łatwość w znalezieniu pracy,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez pracę na większych, nowocześniejszych maszynach,
 • możliwość współpracy z różnymi ekipami budowlanymi, realizującymi różnorodne inwestycje, kierownictwem budowy, a co za tym idzie możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych,
 • możliwość pracy w różnych lokalizacjach, w zmiennych warunkach (brak monotonii – po zakończeniu jednego kontraktu można rozpocząć nowy),
 • niezależność oraz prestiż i pewna elitarność pracy operatora, gdyż osób z odpowiednimi uprawnieniami nie ma bowiem w Polsce aż tak wiele,
 • uczucie satysfakcji, że uczestniczyło się w skomplikowanym i ambitnym projekcie budowlanym, dzięki któremu wielu ludzi znalazło swoje wymarzone mieszkanie, apartament czy idealne pomieszczenie biurowe,
 • to o czym rzadko się mówi – piękne widoki, wschody i zachody słońca jakie może podziwiać operator żurawia czy doświadczanie zmiennych warunków atmosferycznych na wysokościach co może być niesamowitym przeżyciem.

Współpraca z Dźwigmar

Zapraszamy do współpracy osoby, posiadające uprawnienia i doświadczenie w pracy operatora żurawia wieżowego. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz dostępny na stronie dzwigmar.pl/praca, mailowo (sekretariat@dzwigmar.pl) lub telefonicznie (71 354 60 52).

[1] Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/-/klasyfikacja_zawodow/zawod/834317?p_p_state=pop_up&_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_viewMode=print

Sprawdź także ofertę  Żurawi Liebherr

Podobne wpisy