Jak często przeprowadzać konserwację i serwis żurawia?

Żurawie wieżowe są powszechnie wykorzystywane w różnych branżach, takich jak budownictwo, energetyka czy przemysł. Stanowią nieodłączny element wielu projektów, umożliwiając podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków na duże wysokości i odległości. Jednak aby zapewnić ich bezpieczne i efektywne działanie oraz bezawaryjną eksploatację, konieczne jest przeprowadzanie regularnych badań i konserwacji. W tym artykule omówimy wymagane rodzaje badań, częstotliwość ich wykonywania oraz akty prawne regulujące konserwację żurawi wieżowych w Polsce.

Budowa OPEX - kabina żurawia

Wymagane rodzaje badań

W celu zagwarantowania pracy żurawi wieżowych w sposób sprawny i bezpieczny, konieczne jest przeprowadzanie różnych rodzajów badań. Konserwator takich maszyn powinien legitymować się odpowiednimi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do konserwacji danego typu urządzenia.

 

Badania techniczne żurawi wieżowych

Badania techniczne żurawi wieżowych to szczegółowa ocena stanu konstrukcji, olinowania, mechanizmów podnoszenia, jazdy i obrotu, układu hydraulicznego i innych istotnych komponentów żurawia. W ramach tych badań sprawdza się wytrzymałość materiałów, integralność spawów, działanie łożysk, hamulców oraz systemów bezpieczeństwa. Badania techniczne pozwalają wykryć uszkodzenia, zużycie części, luzowanie elementów konstrukcyjnych oraz inne potencjalne problemy, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i wydajność żurawia.

Interesuje Cię wynajem żurawi wieżowych, które spełnią Twoje oczekiwania? Sprawdź naszą ofertę: Żurawie wieżowe Liebherr na wynajem

 

Badania elektryczne i sprawdzanie automatyki żurawi wieżowych

Badania elektryczne i weryfikacja poprawności działania automatyki żurawi wieżowych skupiają się na ocenie stanu instalacji elektrycznej, przewodów zasilających i sterowniczych, zabezpieczeń oraz układów automatyki. W ramach tych badań sprawdza się poprawność działania układów sterowania podnoszeniem, obrotem, jazdy wózkiem, hamowaniem i innych istotnych funkcji żurawia. Ważne jest również sprawdzenie stanu izolacji przewodów, poprawności działania czujników i wyłączników oraz zabezpieczeń przed przeciążeniem i awariami. Badania elektryczne pozwalają wykryć ewentualne usterki, uszkodzenia powłok, problemy z instalacją elektryczną oraz inne zagrożenia związane z układem elektrycznym żurawia.

Doceniasz jakość i funkcjonalność żurawi najlepszych producentów? Sprawdź naszą ofertę: Sprzedaż i wynajem żurawi wieżowych Potain

 

Badania obciążeniowe żurawi wieżowych

Badania obciążeniowe żurawi wieżowych polegają na testowaniu zdolności żurawia do podnoszenia i przenoszenia określonych ładunków. Podczas tych badań weryfikuje się maksymalne dopuszczalne obciążenie, wytrzymałość konstrukcji oraz sprawność mechanizmów podnoszenia. Testy obciążeniowe są istotne dla potwierdzenia, czy żuraw o danej konfiguracji jest w stanie wykonywać swoje zadania zgodnie z normami bezpieczeństwa i tabelą udźwigu. Przeprowadzenie regularnych badań obciążeniowych pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Realizujesz inwestycję budowlaną we Wrocławiu lub okolicach? Sprawdź: Wynajem Żurawi wieżowych Wrocław

 

Badania resursu żurawi wieżowych

Badania resursu żurawi wieżowych koncentrują się na określeniu pozostałego czasu eksploatacji i przydatności do użycia żurawia. W ramach tych badań dokonuje się oceny stanu technicznego poszczególnych komponentów oraz szacuje się ich resurs eksploatacyjny. Badania resursu pozwalają na prognozowanie czasu, w którym dany komponent lub system żurawia wymaga gruntownego przeglądu, wymiany lub modernizacji. Jest to istotne dla planowania konserwacji, budżetowania i uniknięcia nagłych awarii czy przestojów. Przeprowadzenie regularnych badań resursu pozwala na efektywne zarządzanie flotą żurawi wieżowych i zapewnienie ich niezawodności przez cały okres eksploatacji.

Szukasz urządzeń dźwignicowych na własność? Sprawdź ofertę Dźwigmar: Sprzedaż Żurawi Wrocław

 

Częstotliwość wykonywania badań

Częstotliwość wykonywania badań zależy od przepisów i wytycznych dotyczących konserwacji żurawi wieżowych zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej danej maszyny. W Polsce istnieją określone wymogi prawne dotyczące terminów przeglądów i badań. Przeważnie podstawowy przegląd urządzenia wykonuje się co 30 dni, badania techniczne powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, a badania elektryczne i automatyki powinny być wykonywane 2 razy częściej, co 6 miesięcy. Jednak w przypadku intensywnego użytkowania żurawi lub w specjalnych warunkach eksploatacji, częstotliwość badań może być większa.

 

Akty prawne regulujące konserwację żurawi wieżowych

W polskiej wykładni prawa istnieje szereg zapisów kompleksowo regulujących wykorzystywanie żurawi wieżowych i innych urządzeń transportu bliskiego.

Eksploatujący zobowiązany jest do pracy z żurawiem i korzystania z obsługi operatorskiej zgodnie z warunkami wynikającymi z:

  • dokumentacji techniczno – ruchowej urządzenia,
  • przepisów BHP i Ppoż.,
  • przepisów i wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego,
  • instrukcji bezpiecznej pracy / współpracy / kolizji żurawia / żurawi,
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym;
  • polskich i europejskich norm przedmiotowych.

Zobacz też: Najczęstsze usterki żurawi wieżowych

 

Dlaczego konserwacja żurawi wieżowych jest tak ważna?

Konserwacja żurawi wieżowych przeprowadzana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz osób postronnych a także uniknięcia awarii i kosztownych napraw. Regularne badania pozwalają wykryć potencjalne problemy i usterki, zanim staną się poważne i doprowadzą do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Odpowiednio prowadzone prace konserwacyjne przyczyniają się do wydłużenia żywotności żurawia i utrzymania jego wysokiej wydajności. Dlatego niezwykle ważne jest przestrzeganie zapisów dotyczących konserwacji żurawi wieżowych oraz regularne wykonywanie badań technicznych i elektrycznych.

Zobacz też: Praca żurawia przy złych warunkach atmosferycznych

 

Podsumowanie

Konserwacja żurawi wieżowych jest kluczowym elementem zapewnienia ich bezpiecznego i efektywnego działania. Wymagane rodzaje badań, takie jak badania techniczne i badania elektryczne, pozwalają wykryć ewentualne problemy i uszkodzenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników i sprawność żurawia. Częstotliwość wykonywania badań zależy od przepisów i wytycznych producentów. Konserwacja żurawi wieżowych ma ogromne znaczenie dla zapobiegania awariom i kosztownym naprawom, a także dla utrzymania bezpieczeństwa na budowie i wydajności pracy urządzenia.