Porównanie kosztów wynajmu vs zakupu dźwigów budowlanych

W branży budowlanej wybór między wynajmem a zakupem dźwigów wieżowych może mieć istotne konsekwencje finansowe dla firm. Każda opcja niesie ze sobą różne koszty i korzyści, dlatego kluczowe jest dokładne zbadanie obu możliwości przed podjęciem decyzji. W niniejszym artykule przeprowadzimy szczegółowe porównanie kosztów związanych z wynajmem i zakupem dźwigów budowlanych, aby pomóc przedsiębiorstwom podjąć świadomą decyzję.

Wynajem i zakup żurawi wieżowych – opcje finansowania dla firm o różnych potrzebach

Każda firma budowlana może operować w różnych warunkach finansowych oraz mieć odmienne potrzeby i cele biznesowe. Niektóre przedsiębiorstwa dysponują znacznym budżetem inwestycyjnym, co umożliwia im zakup własnego żurawia wieżowego. Inne natomiast, zwłaszcza te rozpoczynające działalność lub realizujące projekty o ograniczonym czasie trwania, mogą preferować wynajem, co pozwala uniknąć konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych.

Istnieją również firmy, które cenią sobie elastyczność, jaką daje wynajem, umożliwiającą dostosowanie floty maszyn do zmieniających się potrzeb projektowych. Dodatkowo, różne czynniki takie jak sezonowość prac budowlanych, zakres i rodzaj realizowanych projektów oraz oczekiwania inwestorów mogą wpływać na preferencje co do sposobu finansowania dźwigów wieżowych. W związku z tym, opcje wynajmu i zakupu są stworzone dla różnych firm, uwzględniając ich specyficzne potrzeby i warunki działania na rynku.

Sprawdź naszą ofertę: Wynajem żurawi Wrocław

Co wpływa na koszty wynajmu żurawia wieżowego?

Cena wynajmu żurawia wieżowego jest uzależniona od wielu czynników. Wartość dzierżawy maszyny zależy przede wszystkim od następujących kwestii:

 • czas trwania wynajmu oraz okres, na jaki żuraw będzie potrzebny.
 • model i liczba żurawi, które będą potrzebne do realizacji projektu.
 • lokalizacja budowy i koszty związane z transportem maszyny;
 • decyzja dotycząca obsługi operatorskiej – czy klient chciałby, aby firma zapewniła operatora, czy też zatrudnić go we własnym zakresie.

Aby poznać dokładną cenę wynajmu żurawia wieżowego, zachęcamy do skontaktowania się z nami i złożenia zapytania ofertowego. Przygotujemy wycenę uwzględniającą wszystkie istotne czynniki związane z realizacją konkretnego przedsięwzięcia budowlanego.

Wynajem żurawia – co składa się na usługę?

Gdy potrzebujesz kompleksowej obsługi w zakresie wynajmu żurawia wieżowego, istotne jest zrozumienie, co obejmuje ta usługa. Całkowity koszt wynajmu żurawia wieżowego składa obejmuje:

 • koszt transportu na miejsce budowy, rozładunku oraz montażu żurawia, wraz z niezbędnym odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego;
 • opłata miesięcznego czynszu dzierżawnego za żuraw;
 • koszt obsługi operatorskiej żurawia, przy czym istnieje możliwość zatrudnienia operatora przez wynajmującego we własnym zakresie;
 • koszt demontażu, załadunku i transportu żurawia z terenu budowy po zakończeniu wynajmu.

Wybierając naszą firmę, możesz być pewien profesjonalnej i kompleksowej obsługi każdej z tych kwestii związanych z wynajmem maszyn budowlanych.

Dla kogo wynajem żurawi jest korzystną opcją?

Wynajem żurawi wieżowych stanowi doskonałą alternatywę dla różnych rodzajów firm budowlanych. Przede wszystkim jest to rozwiązanie idealne dla przedsiębiorstw, które, choć prowadzą regularną działalność budowlaną, nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na zakup tego rodzaju sprzętu.

Ponadto, wynajem żurawi jest także atrakcyjną opcją dla firm, które realizują różnorodne projekty budowlane o zróżnicowanym charakterze i skali. Zamiast inwestować w zakup specjalistycznego sprzętu dostosowanego do konkretnego typu zadań, mogą korzystać z wynajmu, co umożliwia dostęp do różnych modeli żurawi, które najlepiej odpowiadają wymaganiom konkretnego projektu.

Dzięki elastyczności wynajmu, mogą one łatwo dostosować swoje zasoby sprzętowe do zmieniających się potrzeb i zapewnić sobie konkurencyjność na rynku. Ponadto, unikają ryzyka związanego z posiadaniem własnego sprzętu, takiego jak utrzymanie, naprawy czy modernizacje, co może znacząco obciążać ich budżet.

Zakup żurawia – inwestycja i utrzymanie

Zakup żurawia wieżowego stanowi znaczną inwestycję dla każdej firmy budowlanej. Poza wysokim początkowym kosztem zakupu, firma musi również uwzględnić szereg dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem i obsługą urządzenia. Obejmują one:

 • utrzymywanie urządzenia w odpowiednim stanie technicznym, w tym regularne przeglądy i konserwacje;
 • zapewnienie wyszkolonej obsługi operatorskiej, co może wymagać dodatkowego szkolenia lub zatrudnienia wykwalifikowanego personelu;
 • przeprowadzanie okresowych badań technicznych i kontroli bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z normami przemysłowymi i przepisami bezpieczeństwa;
 • pokrywanie kosztów serwisu i napraw, które mogą być nieuniknione w przypadku awarii lub zużycia części;
 • samodzielny transport i montaż urządzenia na miejscu budowy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami logistycznymi i czasowymi.

Sprawdź naszą ofertę: Sprzedaż i wynajem żurawi wieżowych Potain

Dla kogo zakup żurawia to korzystna opcja?

Zakup żurawia może być korzystną opcją przede wszystkim dla firm budowlanych, które dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i regularnie realizują podobne projekty budowlane, do których wykorzystują żurawie o określonej specyfikacji.

W przypadku, gdy firma przewiduje stałe zapotrzebowanie na konkretny typ żurawia oraz często angażuje się w podobne projekty, zakup może okazać się bardziej opłacalny niż każdorazowy wynajem. Posiadanie własnego żurawia pozwala na większą kontrolę nad dostępnością i harmonogramem pracy urządzenia, eliminując konieczność podejmowania decyzji dotyczących wynajmu na bieżąco oraz potencjalne opóźnienia związane z dostępnością sprzętu.

Dodatkowo, firma może dostosować urządzenie do swoich konkretnych potrzeb i wymagań, co może przynieść dodatkowe korzyści operacyjne i efektywność w realizacji projektów budowlanych.

Koszty zakupu a koszty wynajmu żurawia – podsumowanie

Wynajem żurawia wieżowego wiąże się z pokryciem pełnych kosztów obsługi urządzenia, wraz z przeglądami, obsługą operatorską, naprawą, serwisem, transportem i montażem na placu budowy. Niweluje natomiast konieczność dokonania dużej inwestycji, jaką jest zakup żurawia. Wynajem oferuje jednak elastyczność w możliwości realizowania inwestycji o różnej charakterystyce.

Natomiast w przypadku chęci posiadania żurawi na własność firma nie ucieknie od konieczności dokonania wysokich inwestycji w urządzenia o różnej specyfikacji oraz samodzielnego zatroszczenia się o obowiązek wykonywania badań technicznych, serwisów i napraw, dokumentację UDT oraz zatrudnienia operatora.