Klasyfikacja i parametry żurawi wieżowych

Żurawie wieżowe to dźwignice, które zaliczają się do największych maszyn transportowych, jakie wykorzystuje się w budownictwie. Żurawie wieżowe mogą prawidłowo spełniać swoje funkcje oraz zagwarantować bezpieczeństwo i efektywność pracy tylko wtedy, kiedy będą dostosowane do warunków panujących na danej budowie.  W celu wybrania odpowiedniego rozwiązania, należy poznać rodzaje żurawi budowlanych i zdecydować się na urządzenie o specyfikacji, która pozwoli skutecznie i bezpiecznie realizować daną inwestycję. Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją żurawi wieżowych oraz parametrami, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru dźwigu do realizacji danego projektu.

Klasyfikacja i parametry żurawi wieżowych

Elementy żurawia wieżowego – z czego składa się dźwig?

Klasyfikację żurawi wieżowych łatwiej będzie zrozumieć po omówieniu konstrukcji tych urządzeń. Żurawie wieżowe to największe urządzenia dźwignicowe, których zastosowanie obejmuje budownictwo kubaturowe (w tym mieszkaniowe i przemysłowe) oraz drogowo-mostowe, a także stawianie konstrukcji stalowych i transport materiałów budowlanych. Zasadnicze elementy konstrukcji żurawi wieżowych to:

 • wieża – nazywana również kolumną lub masztem pionowym;
 • ramię nośne – inaczej wysięgnik, który może występować w dwóch rodzajach, tj. wychylnym (z cięgnikiem zainstalowanym na końcu) lub stałym (zawierającym wodzak, który porusza się po wysięgniku);
 • lina nośna – usytuowana jest na cięgniku, jej funkcją jest przenoszenie ładunków;
 • podstawa – ciężka i stabilna, w celu poprawy stabilności całego urządzenia jest dodatkowo balastowana lub kotwiona do fundamentów, podstawa może być stacjonarna lub przejezdna.

Żuraw wieżowy wyposażony jest także w napędy. Każdy z nich jest odpowiedzialny za innych ruch maszyny, spośród których możemy wyróżnić: ruch jezdny podstawy, obrót wysięgnika, opuszczanie i podnoszenie haka, przesuwanie wodzaka, ruch wychylny wysięgnika.

Uwzględnione już na tym etapie różnice w konstrukcji uwidaczniają, jak istotny jest wybór żurawia o specyfikacji i parametrach właściwych dla charakterystyki danej budowy.

 

Żurawie budowlane – podział

Na etapie wyboru żurawia wieżowego należy kierować się podziałem tych urządzeń ze względu na różne parametry. Możemy wyróżnić cztery główne klasyfikacje żurawi wieżowych, które pomogą wybrać urządzenie spełniające wymogi danego projektu.

Zatem jakie wyróżniamy główne rodzaje żurawi budowlanych?

Sprawdź naszą ofertę

 

 

Żurawie budowlane – podział ze względu na rodzaj podstawy

Jest to podstawowy podział żurawi wieżowych. Dotyczy on funkcji jezdnej podstawy. W tej klasyfikacji możemy wyróżnić dwa rodzaje urządzeń.

 • Żurawie stacjonarne – ich podstawa nie ma funkcji przejezdnej. Montowane są na portalu, krzyżu lub kotwie traconej. W niektórych sytuacjach można spotkać też żurawie stacjonarne montowane w szybie windy albo szczytowej kondygnacji budynku.
 • Żurawie przejezdne – wyposażone są w podwozie samochodowe lub gąsienicowe, na którym przemieszcza się żuraw wieżowy albo poruszają się po torowisku szynowym.

 

Żurawie wieżowe – podział ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu

Ten podział żurawi wieżowych obejmuje urządzenia różniące się od siebie umiejscowieniem mechanizmu odpowiedzialnego za ruch obrotowy. Jakie żurawie możemy wyróżnić w tej klasyfikacji?

 • Żurawie górnoobrotowe – mechanizm odpowiedzialny za ruch obrotowy umiejscowiony jest na górze wieży. Obraca wyłącznie wysięgnikiem, przeciwwysięgnikiem i głowicą, pozostawiając maszt pionowy nieruchomo. Ten typ żurawi stosuje się w inwestycjach średnich i dużych, realizowanych w długim terminie. Ich montaż wymaga zastosowania żurawia samojezdnego.
 • Żurawie dolnoobrotowe – w tym przypadku mechanizm znajduje się na dole wieży. W odróżnieniu od żurawi górnoobrotowych obraca on całą konstrukcją urządzenia (nieruchomy pozostaje jedynie portal). Ich montaż odbywa się automatycznie.

 

Żurawie wieżowe – klasyfikacja ze względu na typ wysięgnika

Wysięgnik to element dźwignicy w formie ruchomego ramienia, które porusza się ruchem obrotowym. Ramię żurawia wieżowego może występować w dwóch rodzajach.

 • Żurawie z wysięgnikiem wodzakowym – wykorzystuje się je przy realizacji konstrukcji wielkogabarytowych oraz przy transporcie ładunków o dużym ciężarze. Cięgnik zastosowany w tego rodzaju wysięgnikach nazywany jest właśnie wodzakiem, po wysięgniku porusza się poziomo za pomocą dwóch lin.
 • Żurawie z wysięgnikiem wychylnym – w tym przypadku cięgnik zamontowany jest na stałe na końcu wysięgnika. Wykorzystuje się je przy realizacji obiektów bardzo ograniczonych przestrzennie i zlokalizowanych w gęsto zabudowanych miejscach.

 

Żurawie budowlane – podział ze względu na typ montażu

W tym podziale bierzemy pod uwagę to, czy podczas montażu żurawia konieczne jest wykorzystanie żurawi pomocniczych. Wyróżniamy tutaj:

 • żurawie szybkomontujące – nie wymagają zastosowania żurawi pomocniczych;
 • żurawie montowane z podzespołów – użycie żurawi pomocniczych w czasie montażu jest niezbędne.

 

Żuraw budowlany – parametry, które należy wziąć pod uwagę

Jeśli chcesz, aby żuraw był gwarancją skutecznej i bezpiecznej pracy na budowie, musisz wybrać urządzenie, które będzie charakteryzowało się określonymi parametrami. Co wziąć pod uwagę?

 • Udźwig – parametr ten określa maksymalny ciężar ładunku, jaki żuraw może transportować, a wyraża się go w tonach lub kilogramach. Udźwig jest wartością zmienną, zależną od wysięgu żurawia. Ponadto spełnione muszą zostać także wszystkie warunki stateczności, wytrzymałości i bezpieczeństwa.
 • Wysięg – jest to parametr określający odległość pomiędzy osią obrotu dźwigu i pionową osią haka głównego, wyrażana w metrach. Wartość ta zależy od konfiguracji wysięgnika.
 • Wartość użyteczna podnoszenia – określa mierzoną od podłoża odległość do poziomej osi haka głównego w jego najwyższym położeniu przy określonym wysięgu, wyraża się ją w metrach. Wartość ta jest zmienna i zależy od tego, ile sekcji wieży zostało wykorzystanych.
 • Moment roboczy – jest to iloczyn udźwigu i wysięgu urządzenia i wyraża się go w TM (tonometrach), zazwyczaj podając najkorzystniejszą dla urządzenia wartość tego parametru w konkretnej konfiguracji.
 • Moment wywrotu żurawia – jest to parametr, który obliczamy na podstawie obciążenia dźwignicy. Jego zadaniem jest wskazanie różnicy pomiędzy momentami ustalającymi, a momentami wywracającymi przy uwzględnieniu hipotetycznej krawędzi wywrotu.

Dopiero po uwzględnieniu powyższych parametrów oraz klasyfikacji żurawi wieżowych można wybrać urządzenie odpowiednie do realizacji danej inwestycji budowlanej.

Sprawdź naszą ofertę

 

Sprawdź także ofertę  Żurawi Potain

Podobne wpisy