Zastosowanie żurawi wieżowych

Dźwigmar » Blog » Zastosowanie żurawi wieżowych

Jakie jest zastosowanie żurawi wieżowych? Czy realizowanie inwestycji budowlanych to jedyne zadanie, do którego można wykorzystać te urządzenia dźwignicowe? Przekonaj się, jak dużą rolę odgrywają żurawie wieżowe i gdzie oprócz placu budowy okażą się niezbędne.

Żuraw

Żurawie wieżowe – dźwignice, bez których nie byłoby współczesnego budownictwa i przemysłu

Żurawie wieżowe pozwoliły budowniczym zrobić niejeden krok naprzód i osiągać coraz doskonalsze efekty w realizowaniu zróżnicowanych inwestycji budowlanych. Maszyny te są głównie wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym. Bez żurawi nie byłaby możliwa także praca w przemyśle, m.in. w stoczniach lub innych gałęziach przemysłu ciężkiego. Znacznie utrudniony byłby także transport największych ładunków, np. maszyn, prefabrykatów, konstrukcji stalowych lub elementów konstrukcyjnych transportu.

W ostatnich latach obserwowany jest intensywny rozwój branży budowlanej. Dynamiczny postęp w tym sektorze nie byłby możliwy, gdyby nie zaawansowane maszyny budowlane, w tym żurawie wieżowe. Dźwignice sprawiają, że wiele prac budowlanych można wykonać szybciej, bezpieczniej i wydajniej.

Wyposaż się w niezbędne żurawie wieżowe

Wynajem żurawi pozwala realizować zróżnicowane projekty budowlane także tym firmom, które nie posiadają własnych urządzeń dźwignicowych. Dla wielu przedsiębiorstw jest to najbardziej opłacalna forma finansowania żurawi.

Sprzedaż żurawi wieżowych to oferta kierowana natomiast do firm, dla których posiadanie własnych dźwignic jest bardziej opłacalne. Dotyczy to m.in. tych przedsiębiorstw, które realizują podobne projekty budowlane, do których wykorzystują ten sam typ żurawi o jednakowych parametrach i specyfikacji.

Żurawie wieżowe – dźwignice do zadań specjalnych

Żurawie wieżowe są szczególnym typem dźwignic. Ich przeznaczeniem są bowiem transport i przeładunek ekstremalnie dużych i ciężkich ładunków. Bez żurawi w miejskim środowisku nie moglibyśmy podziwiać wieżowców oraz innych dużych obiektów budowlanych, które służą nie tylko w celach mieszkaniowych, ale również są przeznaczone do użytku publicznego bądź przemysłowego.

Dzięki żurawiom wieżowym możliwe jest podnoszenie dużych i ciężkich elementów konstrukcyjnych na wyższe kondygnacje. Specyfika tych urządzeń pozwala także na transport wielu materiałów i elementów w obrębie placu budowy. Nie można jednak zapomnieć o tym, że nie tylko plac budowy jest miejscem wykorzystania żurawi wieżowych. Praca z ekstremalnie ciężkimi ładunkami na co dzień odbywa się także w przemyśle i transporcie.

Oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa pracy z tak dużymi maszynami niezbędny jest regularny serwis żurawi, który potwierdzi ich sprawność techniczną i dopuści do dalszej pracy na placu budowy bądź w przemyśle.

Do jakich prac wykorzystuje się żurawie wieżowe?

Zastosowanie żurawi kojarzone jest głównie z pracami budowlanymi i rzeczywiście jest to skojarzenie jak najbardziej prawidłowe, bowiem dźwig na dużej budowie to element niezbędny do tego, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Żurawie wieżowe na budowach pozwalają m.in. na:

  • załadunek i rozładunek materiałów dostarczanych na miejsce budowy;
  • transport materiałów w obrębie budowy;
  • unoszenie niezbędnych elementów na wyższe kondygnacje stawianego obiektu;
  • osadzanie prefabrykowanych paneli na konstrukcjach budynków;
  • wykonywanie prac budowlanych na wyższych kondygnacjach obiektu;
  • umieszczanie stałych instalacji w celu ich finalnego montażu (dotyczy to m.in. instalacji elektrycznych lub mechanicznych);
  • wylewkę fundamentów;
  • montaż elementów składających się na poszycie dachowe;
  • wykonywanie prac rozbiórkowych starych obiektów budowlanych.

Zobacz też: Co to jest żuraw wieżowy? Poznaj specyfikę, zastosowanie i sposób montażu żurawi

Zastosowanie żurawi wieżowych poza budową

Zastosowanie żurawi wieżowych wykracza jednak poza plac budowy. Funkcjonalność i możliwości tych urządzeń dźwignicowych wykorzystuje się też w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle stoczniowym, ale również w fabrykach i innych zakładach przemysłowych czy nawet magazynach.

Bez żurawi nie byłby możliwy transport dużych elementów konstrukcji maszyn, np. maszyn wiertniczych, wykonujących tunele drogowe w górach lub tunele metra. Odgrywają one również niebagatelną rolę w załadunku i rozładunku portowym. Także transport lądowy byłby znacznie ograniczony bez dźwignic. Załadunek ciężkich elementów na pojazdy szynowe lub kołowe jest możliwy wyłącznie dzięki możliwościom żurawi.

Czemu żuraw zawdzięcza tak szerokie możliwości?

Żurawie wieżowe to urządzenia stworzone z myślą o bliskim transporcie ekstremalnych ładunków. Dzięki stabilności konstrukcji i ogromnemu udźwigowi i mechanizmom umożliwiającym ruch w różnych płaszczyznach pozwalają na przenoszenie ładunków, jakich nie dałoby się przetransportować za pomocą innych urządzeń. Zalet wykorzystania żurawi wieżowych jest wiele. Wśród nich wymienić można: duży zasięg wysięgnika, co zapewnia dużą powierzchnię operacyjną, dużą wysokość podnoszenia i wysoką precyzję wykonywanych prac, prostotę obsługi przez wykwalifikowanych operatorów, zwiększenie wydajności pracy w trybie przerywanym, w szczególności na dużych placach budowy, usprawnienie wykonywania zadań przy realizacji inwestycji budowalnych, możliwość pracy w warunkach kolizyjnych, na trudnym terenie ( gdzie wykorzystanie ciężarowych pojazdów kołowych może okazać się niemożliwe lub zbyt trudne) oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych, ułatwienie komunikacji na placu budowy, pracę z dużymi obciążeniami, a także aspekty ekonomiczne (długotrwała praca żurawi wieżowych jest o wiele tańsza od pracy żurawi samojezdnych ze względu na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych).

Zobacz także: Dlaczego żuraw wieżowy się nie przewraca?

Nie ulega wątpliwości, że bez żurawi wieżowych nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Począwszy od innego charakteru urbanistyki po kłopoty z produkcją okrętów i innych ekstremalnych pojazdów oraz utrudniony transport największych towarów czy kontenerów. W ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy intensywny rozwój branży budowlanej, nieruchomościowej, drogowej, czy przemysłowej. Postęp w tych sektorach gospodarczych nie byłby możliwy, gdyby nie coraz bardziej zaawansowane technologicznie dźwignice budowlane. Żurawie wieżowe wykorzystywane są na każdym etapie realizacji inwestycji. Ze względu na swoją elastyczność, efektywność i parametry użytkowe, mogą wykonywać niemal wszystkie prace transportowe. Żuraw wieżowy jest niezwykle funkcjonalną maszyną, dzięki której możliwe stało się znaczne skrócenie czasu niezbędnego do realizacji inwestycji a także przeprowadzanie prac w o wiele dynamiczniejszym tempie i zgodnie z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Żurawie ułatwiają codzienne obowiązki osobom pracującym na budowie, a także znacząco podnoszą komfort transportu i montażu materiałów budowlanych, konstrukcji i prefabrykatów. Liczne zalety oraz obszary zastosowań sprawiają, że dźwignice wieżowe są jedną z najbardziej pożądanych grup maszyn na nowoczesnych placach budowy i nie tylko.

Sprawdź także ofertę  Żurawi Potain

Podobne wpisy