Budowa Wrobis

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, 2004-2005