Budowa Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Żegiestowska, Wrocław, 2023 r.