Budowa LC Corp., kompleks Sky Tower

ul. Powstańców Śląskich, Wielka, Hirszfelda, 2008-2011